Politica de Confidentialitate

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, precum si a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, ROMDIST PACKAGING SRL, denumita in continuare ROMDIST PACKAGING, va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de persoana vizata.

ROMDIST PACKAGING SRL este autorizată ca operator de date cu caracter personal fiind in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numărul 31328.

ROMDIST PACKAGING se obliga sa respecte toate drepturile persoanelor vizate, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

In sensul prevederilor Legii nr. 677/2001, datele cu caracter personal se refera la orice informatii care pot fi utilizate pentru a identifica o persoana sau pentru a o contacta online sau offline. Informatiile personale sunt prelucrate numai cu acordul persoanei vizate (de exemplu, daca sunt oferite cu buna stiinta printr-unul dintre formularele on-line, prin participarea la tombole si concursuri, prin inregistrare sau sign-up pe site, prin comunicare telefonica, fata in fata in cadrul unor evenimente etc.).

Prin completarea datelor dvs. in formularul de contact declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a ROMDIST PACKAGING si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate de catre ROMDIST PACKAGING, pentru desfasurarea si/sau derularea de catre ROMDIST PACKAGING, de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin citirea prezentei ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

ROMDIST PACKAGING poate prelucra si transmite datele cu caracter personal, in conditiile prevazute de Legea nr. 677/2001, altor companii cu care se afla in relatii de parteneriat si numai in temeiul unui angajament de confidentialitate din partea respectivelor companii, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca utilizarea si furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plata / bancare, telemarketing sau alte servicii, alte companii cu care ROMDIST PACKAGING poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a unor produse si servicii.

Persoana vizata intelege si accepta ca datele personale pe care le furnizeaza sunt prelucrate in scopurile mai sus mentionate.

Conform Legii nr. 677/2001, orice persoana vizata beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, se garanteaza respectarea dreptului de opozitie la prelucrarea datelor personale care va privesc si de a solicita stergerea datelor, cu exceptia datelor a caror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala.

Pentru exercitarea acestor drepturi orice persoana vizata poate inainta catre ROMDIST PACKAGING o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. Cererea va fi comunicata la SC ROMDIST PACKAGING, cu sediul in Ilfov, Str. Sinaia Nr.3, Stefanestii de Jos, 077175, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/896/2010, avand Cod Unic de Identificare RO 13575701, sau prin e-mail la adresa: [email protected] . In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.


INTREBARI?
Suntem bucurosi sa va furnizam informatii aditionale sau sa va raspundem la orice fel de intrebari. Va rugam sa ne contactati la:
Tel 021.322 61 65
Fax:021.321 78 50
sau sa ne scrieti pe adresa:
Ilfov, Str. Sinaia Nr.3,


Stefanestii de Jos,


077175
sau la emailul: [email protected]